Press

SEPTEMBER OPEN 2021 – nya aktörer och nya vindar

Traditionella September Open arrangeras, efter en paus för ifjol, den 10-11.9 2021 i Dalsbruk. Bakom evenemanget står nya arrangörer som med bredare axlar vill produktutveckla ett framgångskoncept.

Bakom evenemanget hittar vi Dalsbruks byalag rf, Rohan Tallit och Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy vilka ingått ett samarbetsavtal för 2021 med option för de följande tre åren.

”I praktiken handlar det om att kommunen upplåtit området åt Byalaget och Byalaget valt att samarbeta med Rohan Tallit och Keskiaikatapahtumat” berättar byalagets ordförande Lefa Lindgren. ”Samarbetsavtalet gäller för 2021. Detta ger parterna möjlighet att efter evenemanget i september utvärdera hur samarbetet fungerade och eventuella justeringar. Men det viktigaste är att vi utgående från årets samarbetsavtal kan trygga en kontinuitet för evenemanget för flere år framåt. Vi kan utveckla det på långsikt” fortsätter Lindgren.

Kommunen valde att avstå arrangörskapet trots att evenemanet i sig är viktigt för kommunen.

”Evenemanget är en tradition för invånarna, deltidsboarna, båtfolket och andra gäster och det är bra att vi nu kan säkra evenemangets framtid. September Open gör både kommunen och orten mera kända och det har inverkan både på ekonomin i närområdet och på turismen.” konstaterar projektkoordinator Sven Ivars i Kimitoöns kommun.

Rohan Tallit är en lokal professionell aktör inom hästbranschen. Företagets program är välkänt och mycket uppskattat vid stora evenemang.

”September Open är för oss en stor grej, speciellt då det arrangeras i vår hemkommun. Vi har under flere år både arrangerat och producerat tornerspel till evenemanget. Vi blev naturligtvis oroliga när vi hörde att evenemanget eventuellt inte skulle arrangeras. Jag var i kontakt bland annat med kommunen och Byalaget. Vi hade ju från tidigare fungerande kontakter till Keskiaikatapahtumat och jag lyckades få dem intresserade av samarbete” berättar Jaakko Nuotio. ”I diskussioner mellan Kommunen, Byalaget och oss fann vi snabbt en fungerande modell” konstaterar en glad Nuotio.

”September Open var från tidigare bekant för oss. Vi har gillat stämningen och omgivningen” berättar Ville Ketonen från Hämeenlinnan Keskiaikayhdistys. Han är medlem i föreningens styrelse och fungerar på samma gång som ledare för Hämeen Keskiaikafestivaalit. Keskiaikafestivaali arrangeras årligen i Tavastehus i augusti. Det hör till landets största medeltidsevenemang med ett besökarantal runt 23 500 personer. ”Man kan se liknande tankegångar i Dalsbruks September Open och i vår festival” konstaterar Ketonen.

Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy som ägs till 100% av Hämeenlinnan Keskiaikayhdistys har specialiserat sig kring medeltida händelser. 

”År 2019 producerade vi för Fredrikshamn ett eget historiskt spel enligt deras önskemål. September Open utgör en naturlig fortsättning på denna utveckling. Men i Dalsbruk gör vi detta med egen ekonomisk risktagning” säger Mervi Käki som är företagets styrelseordförande.  ”Vi har lång erfarenhet av att fungera som underleverantör och delproducent” konstaterar hon.

September Open består traditionsenligt av fyra element. Dessa är medeltida skärgårdsmarknad, September Expo, företagar- och föreningsmässa samt skördemarknad/Närmatsmässa.
Detta år finns det en Taverna som öppnar fredagkväll 10.9.

I Tavernan kan man lyssna till levande musik, äta god mat, dricka specialöl och njuta av medeltida stämning.

”Vi kommer att försöka utöka programmet och utbudet på området och kanske redan nästa år utöka antalet dagar. Detta skulle klart ha inverkan på turismen”  berättar Mervi Käki.

”Med hjälp från Byalaget, kommunen och Rohan Tallit kommer vi att anlita så många lokala företags och aktörers tjänster det bara är möjligt. Vi hoppas att till September Expon och skördemarknaden/Närmatsmässan få med så många lokala aktörer” avslutar Käki.

Information: Lefa Lindgren, Dalsbruks Byalaget rf tel 0400 345 321

Sven Ivars, Kimitoöns kommun tel 040 488 5527

Jaakko Nuotio, Rohan Tallit öb tel 041 442 4502

Mervi Käki, Hämeen keskiaikatapahtumat Oy tel 040 74 24 054

Huvudproducent September Open 2021 Mari Nokkonen, 040 861 4073